KLS Logistic предлага Складова Логистика

Логистичната база на КЛС Логистик ЕООД е разположена в гр. Бургас, Пети километър – Местност „Крушата „ в непосредствена близост до магистрала Тракия, както и до Пристанище Бургас, Летище Бургас, Товарна гара, Свободна безмитна зона Бургас.

Нашите цели са :

1 Намаляване на транспортните логистични разходи.

2 Координация и изравняване на търсенето и предлагането, снабдяването и разпределението, чрез създаване на резервни и сезонни запаси.

3 Максимално удовлетворяване на потребителското търсене и увеличаване на географския обхват на дистрибуцията.


ОСНОВНИТЕ УСЛУГИ, КОИТО ПРЕДЛАГА ДРУЖЕСТВОТО СА:

1. Товаро-разтоварни операции.
2. Складиране.
3. Доставка на стоки до краен клиент.
4. Наем на складова техника.
5. Наем на оборотен амбалаж.
6. Разтоварване на цял товар и разпределяне до краен клиент в различни точки на страната.
7. Складиране на стоки, до достигане на цял камион.
8. Палетизиране и разпалетизиране.
ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА